Internationalisering en het Nederlandse galeriebestel

Over de invloed van globalisering op het netwerk van Nederlandse hedendaagse kunstgaleries

Dit onderzoek illustreert hoe verschillende internationaliseringsfactoren invloed hebben op het netwerk van Nederlandse hedendaagse kunstgaleries. Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw is er een wereldwijde handel ontstaan op de kunstmarkt waarbij het belang van de fysieke afstand tussen consumenten, distribiteurs en producenten van kunst lijkt te verzwakken. Het aantal kunstbeurzen is de afgelopen jaren sterk toegenomen; deze beurzen zijn momenteel de primaire drijvende kracht op de hedendaagse kunstmarkt. Systematische studies over de impact van globalisering op kunstgaleries ontbreken of zijn beperkt tot onder andere de deelname van galeries aan internationale kunstbeurzen, onderzoek naar de nationaliteit van kunstenaars bij Berlijnse en Amsterdamse galeries en de zichtbaarheid van Nederlandse hedendaagse kunst in het buitenland. Het doel van dit onderzoek is om kennis toe te voegen aan de literatuur inzake de invloed van globalisering op het netwerk van Nederlandse hedendaagse kunstgaleries en om meer inzicht te verschaffen omtrent de categorisering van verschillende galeriemodellen. Theorie over de categorisering van verschillende galeriemodellen is namelijk beperkt tot een ruwe indeling. Dit onderzoek bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en veldonderzoek. Er zijn negen Nederlandse galeriehouders en medewerkers geïnterviewd. Aan de hand van de interviews is geanalyseerd hoe de deelname van kunstbeurzen zich verhoudt tot de fysieke locatie van de galerie – de opkomst van de ideologie internationalisme en de rol die nationaliteit speelt in het selecteren van kunstenaars – de verzwakking van sociale banden tussen galerie & kunstenaar, en galerie & koper – en de wijze waarop Nederlandse galeries afhankelijk zijn van het internationale netwerk van de kunstmarkt. De voornaamste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken, zijn dat de geïnterviewde galeries een gecombineerd galeriemodel nastreven waarin getracht wordt een balans te vinden tussen een artistieke en commerciële doelstelling. Het netwerk van Nederlandse galeries is vergroot, door de mogelijkheid om aan kunstbeurzen deel te nemen en door de opkomst van het online verkopen van kunst: er zijn nieuwe knooppunten ontstaan. De vaste locatie, onderdeel van het lokale netwerk van de galerie, blijft belangrijk; met name om klanten te ontmoeten en ter profilering van de Nederlandse galerie. De sociale banden tussen galerie & kunstenaar, en galerie & koper zijn niet per definitie verzwakt door processen van globalisering. In tegenstelling: voor een aantal Nederlandse galeries is deze relatie zelfs sterker geworden. Anonieme kopers hebben altijd al bestaan en zijn geen nieuw verschijnsel voor de galeries. Het netwerk van Nederlandse galeries wordt omvangrijker, dit is herleiden naar kunstenaars die uit het buitenland in Nederland komen studeren/werken/wonen, samenwerkingen met kunstenaars uit het buitenland, de toenemende mate van internationale klanten en samenwerkingsverbanden met galeries uit het buitenland. De mogelijkheden, translaties en knooppunten breiden zich uit. Voor Nederlandse galeries geldt dat ze zowel materieel als symbolisch afhankelijk zijn van internationale netwerken, of afhankelijk worden, wanneer galeries verder willen geraken, meer willen verkopen of zich willen laten kenmerken door meer grandeur. Er kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse galeriemarkt kampt met een handicap door het beperkt aantal verzamelaars en kunstkopers. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de afname van meer interviews bij Nederlandse of buitenlandse galeries, andere internationaliseringsfactoren, kunstkopers, kunstenaars en andere belangrijke actoren uit de galeriewereld. In de toekomst kan worden bestudeerd of de onderzochte internationaliseringsfactoren mettertijd een grotere impact hebben op het netwerk van kunstgaleries.

 

Lees het hele onderzoek >> hier << .

 

Artikel met betrekking tot onderzoeksstage aansluitend op deze thesis.

 

 

 

Leave a Reply

© 2019 Daniëlle Frenken